Перелік навчальних дисциплін

Відповідно до навчального плану підготовки магістрів за спеціальністю 222 Медицина

1-й рік навчання: 40 навчальних тижнів

Іноземна мова
Латинська мова та медична термінологія
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Історія України та української культури
Філософія
Історія медицини
Безпека життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки
Медична біологія
Медична та біологічна фізика
Біологічна та біоорганічна хімія
Медична хімія
Анатомія людини
Гістологія, цитологія та ембріологія
Курси за вибором
Фізичне виховання

Курси за вибором:

1. Основи психології.
2. Основи педагогіки.
3. Теорія і практика професійної мовної комунікації.
4. Культура мовлення.
5. Світова цивілізація.
6. Краєзнавство.
7. Європейський стандарт комп’ютерної грамотності.
8. Психологія спілкування.
9. Естетика.
10. Етика.
11. Сучасні проблеми молекулярної біології.
12. Соціологія та медична соціологія.
13. Правознавство.
14. Релігієзнавство.
15. Культурологія.
16. Основи економічних теорій

2-й рік навчання: 40 навчальних тижнів

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Анатомія людини
Гістологія, цитологія та ембріологія
Фізіологія
Біологічна та біоорганічна хімія
Мікробіологія, вірусологія та імунологія
Клінічна анатомія і оперативна хірургія
Охорона праці в галузі
Медична інформатика
Догляд за хворими (практика)
Підготовка офіцерів запасу галузі знань «Охорона здоров’я». Спеціальність «Медицина»
Гігієна та екологія
Курси за вибором
Фізичне виховання

Курси за вибором:

1. Європейський стандарт комп’ютерної грамотності.
2. Логіка, формальна логіка.
3. Деонтологія в медицині.
4. Фізичне виховання та здоров’я.
5. Сучасні проблеми біофізики.
6. Іноземна мова (друга).
7. Основи патентознавства

3-й рік навчання: 40 навчальних тижнів

Мікробіологія, вірусологія та імунологія
Патоморфологія
Патофізіологія
Фармакологія
Гігієна та екологія
Соціальна медицина, громадське здоров’я
Пропедевтика внутрішньої медицини
Пропедевтика педіатрії
Загальна хірургія
Радіологія
Медична психологія
Сестринська практика
Курси за вибором

Курси за вибором:

1. Сучасні методи генетичної діагностики.
2. Теорія пізнання та медицина.
3. Етичні проблеми в медицині.
4. Основи соціальної психології.
5. Нутриціологія.
6. Побічна дія ліків.
7. Фізичне виховання та здоров’я.
8. Іноземна мова (друга).
9. Іноземна мова (за професійним спрямуванням).
10. Медицина та художня культура.
11. Основи християнської етики і моралі.

4-й рік навчання: 40 навчальних тижнів

Внутрішня медицина в тому числі ендокринологія, медична генетика
Педіатрія
Хірургія
Акушерство і гінекологія
Соціальна медицина, громадське здоров’я
Урологія
Оториноларингологія
Офтальмологія
Неврологія
Психіатрія, наркологія
Дерматологія, венерологія
Фізична реабілітація, спортивна медицина
Судова медицина. Медичне право України
Виробнича лікарська практика.
Підготовка офіцерів запасу галузі знань «Охорона здоров’я». Спеціальність «Медицина».
Курси за вибором

Курси за вибором:

1. Клінічна фізіологія.
2. Клінічна біохімія.
3. Основи гомеопатії.
4. Фітотерапія.
5. Основи профілактики тютюнопаління, алкоголізму, токсикоманії і та наркоманії.
6. Основи психоаналізу.
7. Фізичне виховання та здоров’я.
8. Медична субкультура.
9. Актуальні проблеми фізіотерапії, курортології та реабілітації.
10. Іноземна мова (за професійним спрямуванням).
11. Методологія доказової медицини.
12. Основи християнської етики і моралі.

5-й рік навчання: 40 навчальних тижнів

Внутрішня медицина у тому числі клінічна фармакологія, клінічна імунологія та алергологія, професійні хвороби
Інфекційні хвороби
Епідеміологія та принципи доказової медицини
Онкологія та радіаційна медицина
Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами
Хірургія у тому числі дитяча хірургія, нейрохірургія
Травматологія і ортопедія
Акушерство і гінекологія
Фтизіатрія
Анестезіологія та інтенсивна терапія
Екстрена та невідкладна медична допомога
Виробнича лікарська практика
Підготовка офіцерів запасу галузі знань «Охорона здоров’я». Спеціальність «Медицина»
Курси за вибором

Курси за вибором:

1. Секційний курс.
2. Основи стоматології.
3. Медична генетика.
4. Радіаційна медицина.
5. Судинна хірургія.
6. Фізичне виховання та здоров’я.
7. Іноземна мова (за професійним спрямуванням).
8. Вікові аспекти фармакотерапії.
9. Основи сексології та сексопатології.
10. Основи рефлексотерапії.
11. Основи геронтології та геріатрії.
12. Інструментальні методи функціональної діагностики.
13. Актуальні питання ревматології.
14. Актуальні питання гастроентерології.
15. Актуальні питання пульмонології.
16. Актуальні проблеми неврології.
17. Актуальні проблеми клінічної патоморфології.
18. Ендоскопічні технології в акушерстві та гінекології.
19. Основи християнської етики і моралі.

6-й рік навчання: 40 навчальних тижнів

Внутрішня медицина
Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами
Хірургія у тому числі дитяча хірургія
Акушерство і гінекологія
Інфекційні хвороби
Загальна практика (сімейна медицина)
Паліативна та хоспісна медицина
Гігієна та екологія
Соціальна медицина, громадське здоров’я
Курси за вибором

Курси за вибором:

1. Клінічна мікробіологія, вірусологія та імунологія.
2. Актуальні проблеми ЛОР-патології.
3. Немедикаментозні методи лікування та реабілітації.
4. Ендокринологія.
5. Організаційні основи сімейної медицини.
6. Основи трансплантології.
7. Клінічна паразитологія та тропічна медицина.
8. Актуальні проблеми ВІЛ-інфекції.
9. Менеджмент і маркетинг в охороні здоров’я.
10. Екстремальна медицина.
11. Пластична та реконструктивна хірургія.
12. Актуальні питання кардіохірургії.
13. Організаційні засади паліативної та хоспісної медицини.
14. Актуальні питання нейрохірургії.
15. Актуальні питання гематології та трансфузіології.
16. Актуальні питання кардіології.
17. Актуальні питання нефрології.
18. Актуальні питання клінічної імунології та алергології.
19. Клінічні аспекти імунопрофілактики.
20. Медичні аспекти біоетики та біобезпеки.
21. Фізичне виховання та здоров’я.
22. Актуальні питання церебро-васкулярної патології.
23. Доказова медицина.
24. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Оновлення інформації щодо семінарів, практичних занять, додаткових курсів за вибором, кількості годин, та інших питань відбудеться після закінчення процесу ліцензування Українського міжнародного медичного університету.