Освітня, освітньо-наукова та видавнича діяльність наукових працівників