Про університет

Український міжнародний медичний університет є вищим навчальним закладом, який здійснює підготовку здобувачів вищої освіти, відповідно до певних спеціальностей за освітніми (освітньо-професійними, освітньо-науковими) програмами вищої освіти за очною та заочною формами навчання.