Матеріальна база та перспективи її розвитку

В нашому університеті створена необхідна матеріально-технічна база для забезпечення підготовки фахівців зі спеціальності 222 «Медицина». До її складу входять навчальні аудиторії, розташовані в приміщеннях навчальних корпусів, комп’ютерні класи, об’єднані у навчально-комп’ютерну мережу з супутниковим телебаченням та Інтернетом.

Безпосередньо в навчальному процесі використовуються мультимедійні лекційні аудиторії, спеціалізовані навчальні кабінети та лабораторії, які мають все необхідне обладнання, що періодично оновлюється та дає змогу ефективно проводити всі види занять. Постійно поповнюються запаси наочних посібників, навчальних фільмів, муляжів, анатомічних і гістологічних препаратів. Створено банк діагностичних тестів і тренінгових методик.

Для забезпечення навчальних занять студентів зі спеціальності 222 «Медицина» за ступенем вищої освіти «магістр» в ТОВ «Український міжнародний медичний університет» обладнані спеціалізовані лабораторії та тренінгові кімнати.

Університет має в своєму розпорядженні навчальну комп’ютерну мережу та навчальне обладнання, яке забезпечує високу якість навчального процесу а також можливість проводити науково-дослідну роботу.

Формуванню навичок практичної та науково-дослідної роботи магістрів сприяє студентський науковий гурток загальної медицини, та охорони здоров`я.
Основні навчальні приміщення розміщено в навчальних корпусах.

Усі адміністративні та навчальні приміщення Університету обладнані сучасними меблями та іншим необхідним інвентарем.

Керівництвом ТОВ «Український міжнародний медичний університет» вживаються заходи щодо подальшого розвитку навчально-методичної бази.