Перелік нормативних документів, на яких базується стандарт вищої освіти

1. Закон України «Про вищу освіту» 01.07.2014 No1556-VI.
2. Постанова Кабінету Міністрів від 29.04.2015 No 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти.
3. Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» ДК 003:2010 // Видавництво «Соцінформ». – К.: 2010.
4. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 18 листопада 2014 року No 1361 «Про затвердження зміни до національного класифікатора України ДК 003:2010» (зміна No 2).
5. Національний класифікатор України. Класифікація видів економічної
діяльності ДК 009: 2010. Чинний від 01.01.2012 р. Із змінами і доповненнями,
внесеними наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 29 листопада 2010 р. No 530.
6. Кабінет Міністрів України від 23 листопаду 2011 р No 1341 Київ «Про
затвердження Національної рамки кваліфікацій ». додаток до Постанови Кабінету Міністрів України від 23.листопаду 2011 р. No1341 «Національна
рамка кваліфікацій».
7. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 28.10.2012 No385 «Перелік лікарських посад у закладах охорони здоров’я».