Орієнтовний перелік професійних кваліфікацій, які планується надавати

Фахівець підготовлений до роботи за ДК 009-2010:
Секція Q. Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
Розділ 86.1. Діяльність лікарняних закладів
Група 86.10. Діяльність лікарняних закладів
Клас 86.21 Загальна медична практика
Клас 86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров’я