Наявність професійних стандартів

Стандарт за другим (магістерським) рівнем вищої освіти спеціальності 222 «Медицина» відсутній, але при складанні концепції враховано: Проект стандарту вищої освіти України, магістр, спеціальність 222 Медицина, розробники якого – члени підкомісії науково-методичної комісії спеціальності 222 «Медицина», опублікований на сайті:

https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/proekti-standartiv-vishoyi-osviti

Міжнародні нормативні документи та стандарти, що регулюють професійну діяльність та підготовку лікарів:

  • Європейська директива 2005/36/ЕС щодо визнання професійних кваліфікацій (Directive 2005/36/EC OF the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications);
  • Трилогія глобальних стандартів якості Всесвітньої федерації медичної освіти (WFME Global Standards for Quality improvement: Basic Medical Education, WFME Global Standards for Quality improvement: Postgraduate Medical Education and WFME Global Standards for Quality improvement:Continuous Professional Development)
  • та Стандарти освіти для здобуття PhD в галузі біомедицини та охорони здоров’я (Standards for PhD Education in Biomedicine and Health Sciences in Europe);
  • Стандарти медичної допомоги України;
  • Кодекс лікаря.
  • Стандарти враховані при визначенні термінів навчання, результатів навчання, вимог до атестації та вимог до якості.